O projekte

Od 1. októbra 2011 implementuje Metodicko-pedagogické centrum národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie a je určený pre základné školy v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji, ktoré vzdelávajú minimálne 20% žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt bude trvať 40 mesiacov do 31. októbra 2015.
Koordinácia a implementácia národného projektu bude zabezpečená hlavnou projektovou kanceláriou v Prešove, kde bude sídliť aj regionálna projektová kancelária a prostredníctvom regionálnej projektovej kancelárie v Banskej Bystrici.
Hlavnými aktivitami projektu sú:

• Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
• Podpora celodenného výchovného systému (ďalej len „CVS“)
• Technická podpora aktivít národného projektu

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

Vzdelávanie PZ a OZ bude počas nasledujúcich mesiacov prebiehať na základe analýzy vzdelávacích potrieb. Expertné skupiny, pozostávajúce z pedagógov s dlhoročnými skúsenosťami s prácou so žiakmi z MRK, vytvoria 12 programov kontinuálneho vzdelávania a minimálne 40 učebných zdrojov, vydávaných aj v rómskom jazyku. Pre trvalejšiu podporu a dlhodobú udržateľnosť NP sa plánuje tvorba a implementácia dištančnej formy vzdelávania, teda e-vzdelávania, pre potreby programov kontinuálneho vzdelávania.


Podpora celodenného výchovného systému (ďalej len „CVS“)

CVS umožní účinný rozvoj žiakov z MRK aj mimo vyučovania, vrátane voľnočasovej starostlivosti.

  • CVS poskytne možnosť doplnenia základného vzdelania v rámci špecifického vzdelávacieho programu pre žiakov, ktorí neukončili ZŠ (Žiakom bude poskytnuté stravné v súlade s platnou legislatívou SR.).
  • Novovytvorené učebné materiály zatraktívnia vzdelávanie žiakom z MRK.
  • V rámci CVS prebehnú 3 osvetové programy, do ktorých sa zapoja rodičia žiakov z MRK.

Technická podpora aktivít národného projektu

  • Každá zapojená ZŠ dostane 2 interaktívne systémy.
  • Každá ZŠ dostane 1 didaktický balíček v hodnote 10 000 eur podľa vlastného výberu z predloženého katalógu spracovaného na základe analýzy potrieb ZŠ.
  • Každá ZŠ získa balíček školiaceho materiálu a potrieb v hodnote 1000 eur.

Cieľom projektu je prostredníctvom vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zlepšiť vzdelanostnú úroveň osôb z marginalizovaných rómskych komunít a tým vytvoriť potrebné kompetencie pre ich ďalšie vzdelávanie a úspešnú adaptáciu pre potreby trhu práce.
Špecifickým cieľom projektu je skvalitniť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, podieľajúcich sa na edukácii žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít.

Komentáre

DD, do dnesneho dna mi nebol vygenerovany pracovny vykaz. Kumulativny mam, len ten pracovny neviem kde sa nachadza a hlavne preco nie je. Ostatni kolegovia maju vygenerovane oba.
Dakujem za skore doriesenie.

S pozdravom
Sklenkova

Dobry den,
vas vykaz bol chybne pomenovany, co sposobilo, ze sa vam v monitoringu nezobrazoval. Opravil som to. Ak by ste v buducnosti mali nejaky podobny problem, napiste prosim vasmu administrativnemu zamestnancovi (pre ZS JELKA je to Bc. Erika Danacova - erika.danacova@mpc-edu.sk) alebo priamo mne - branislav.cupka@mpc-edu.sk - budete to mat vyriesene podstatne rychlejsie, pretoze na mail reagujeme pruznejsie ako na komentare na strankach. Celkovo sme za oktober zverejnili 4430 vykazov, co je dovod preco sa chybam v nazvoch niektorych z nich bohuzial neda uplne vyhnut. Vzhladom na terminy odovzdavania vykazov vsak podobne problemy riesime prioritne.

s pozdravom,
Mgr. Branislav Cupka,
spravca stranok