Oznam: vyhlásenie k dodávkam didaktického balíčka

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

po telefonických otázkach z Vašej strany by sme Vás chceli takouto formou hromadne informovať o dodávkach didaktického balíčka a nesúladu s Vašimi pôvodnými objednávkami z obdobia začiatku realizácie projektu.


Vzniknutá situácia ohľadne nesúladu v dodávke pomôcok z didaktického balíčka nás veľmi mrzí. Mnohým školám sme boli nútení po vysúťažení rozdielnych cien v rámci VO a pôvodného odhadu znížiť počty kusov jednotlivých položiek z ich objednávok. Zároveň sme boli zmluvne viazaní vydodať všetky objednané kusy položiek na školy. To znamená, že školám, ktoré prekročili limit v rámci danej kategórie sme museli niektoré pomôcky odobrať a zároveň ich prideliť školám, ktoré ešte mali finančnú rezervu. Dodávka, v podobe akú ste dostali na školu, je finálna a nemenná. Preberacie protokoly sme ešte pred uskutočnením dodávky zverejnili na Vašich kontách na stránke, aby ste boli vopred informovaní.
Veríme, že dodaná materiálna podpora pomôže k podpore zaujímavých voľnočasových aktivít na Vašej škole a k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu.


Dôležité však je, aby preberací protokol korešpondoval s počtom vydodaných kusov položiek na Vašej škole. V opačnom prípade by išlo o chybu na strane dodávateľa, ktorú vieme riešiť. Ak by ste postrehli akékoľvek nezhody oproti preberaciemu protokolu, dajte nám prosím vedieť e-mailom a do prílohy pripojte aj daný preberací protokol.


Časté otázky smerujú k dodávke techniky: obstarávateľ MŠ VaV SR ešte nezaslalo MPC finálne ceny po uzatvorenej elektronickej aukcii, hneď po otvorení avizovaného e-shopu Vás budeme informovať.


Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemné prežitie predvianočného obdobia.

Komentáre

Dobrý deň, najskôr chcem popriať Vám všetkým PF 2014, potom poďakovať za doteraz dodaný tovar z didaktického balíčka. Jeho celková suma by mala byť 10 000 €. K dnešnému dňu, po doobjednaní 2. kola didaktickej techniky je v našej škole v celkovej sume cca 4 880 €. /Vychádzam z protokolov/. Chcem sa preto opýtať, či do konca trvania tohoto projektu dostaneme reálne tovar za avizovabú sumu. Pekný deň. Bertová