Pokyn pre základné školy zapojených do Projektu k refundácii mzdy a odvodov asistenta učiteľa implementujúceho CVS