Upozornenie !

Dovoľujeme si upozorniť riaditeľov a pedagogických zamestnancov škôl, že počet hodín za december 2012, ktorý nám nahlásili k viazaniu mzdových prostriedkov do depozitu je záväzný. Prípadný štrajk ZŠ by sa nemal týkať popoludňajších záujmových aktivít, ktoré realizujú učitelia ZŠ zapojených v projekte ako externí spolupracovníci MPC na projektovej pozícii -odborný personál implementácie CVS.


Zároveň Vám oznamujeme, že výplatný termín za obdobie činnosti október 2012 je 10. december 2012 a za obdobie činnosti november 2012 a december 2012 je výplatný termín 10.1. 2013 (z prostriedkov depozitu). Týka sa to pracovných výkazov odovzdaných správne a včas, resp. potvrdených a nahlásených hodín za mesiac december.


Ďakujeme za porozumenie.


S úctou


Ing. Eva Kaduková, manažérka projektu
MPC