Informácia k pracovným stretnutiam a dodávke kancelárskych potrieb

Radi by sme Vás informovali o pracovných stretnutiach, ktoré organizujeme za účelom dodávky kancelárskych potrieb v rámci projektu MRK I. Termíny, miesta a časy konania stretnutí sú pridelené fixne a sú nemenné, pričom sme sa snažili v čo najväčšej možnej miere prihliadať na geografickú dostupnosť a vzdialenosť jednotlivých ZŠ od týchto miest dodania. Prosíme Vás preto o zhovievavosť vzhľadom k logistickej náročnosti výdaju týchto potrieb a zároveň Vás žiadame, aby ste akceptovali daný harmonogram, keďže ten už podlieha objednávkam kancelárskych potrieb, ktoré sú naviazané u dodávateľa na jednotlivé miesta dodania.

V prílohe na spodku stránky si pozrite miesta, časy a termíny konania dodávok kancelárskych potrieb a konkrétny termín, pri ktorom figuruje Vaša škola, si prosím starostlivo uchovajte. Zároveň Vás žiadame, aby si zodpovedné osoby, ktoré budú osobne preberať kancelárske potreby, so sebou v daný termín priniesli občiansky preukaz a pečiatku školy.

UPOZORNENIE: Pred príchodom na stretnutie je potrebné vo vlastnom záujme skontrolovať si preberací protokol na portáli http://monitoring.eduk.sk/ , keďže táto dodávka kancelárskych potrieb je v prípade viacerých škôl značne objemná. Z Vašej strany je teda potrebné zariadiť si odvoz aj objemnejších množstiev tovaru. Pre predstavu uvedieme, že jedna krabica papiera A4 váži 12.6 kg. V priemere dostane škola cca 8 krabíc papiera + 2 krabice papiera A3 (čo predstavuje dvojnásobnú hmotnosť oproti a4).

Priemerný balík kancelárskych potrieb na školu obsahuje:
7x krabica A4
2x krabica A3
1x krabica A4 – farebné
65 ks zošitov A5
30 ks zošitov A4
100 ks CD
100ks DVD
1 sada LCD čističa
36 ks zvýraznovačiek
24 ks lepidiel
24 ks nožníc
240ks ceruziek
25 balíkov euroobalov
100 ks farebných pier
100 ks modrých pier

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na osobné stretnutie s Vami.

Príloha - harmonogram stretnutí