Záverečná evalvačná správa NP_CVS ako forma edukácie žiakov zo SZP (analytická evalvačná štúdia)

Kliknutím na nasledujúci odkaz si môžete prečítať evalvačnú správu za národný projekt